Kanada August / September 2007  Teil 2 -  Vancouver - Toronto - Niagara Falls - Huronsee

 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

                           

     

     

     

     

     

     

                           

     

     

            

     

     

     

     

      

                           

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

            

     

     

     

     

                  

     

     

     

     

     

     

     

     

Hier geht's wieder zum Teil 1 - Vancouver - Whistler - Vancouver Island